EL CENTRE ARTÍSTIC MUSICAL DE MONCADA és una entitat cultural, plural en els seus principis ideològics i activitats, amb un objectiu molt concret: difondre la pràctica i l’ensenyament de la música al nostre municipi. El Sr. Vicente Picó Estellés és, actualment, el president de la institució.

Es fundà com a Societat a l’any 1914, per tal d’emparar a la Banda de Música, que ja existia a Moncada des del segle XIX, i forma part integrant de la nostra cultura des dels seus orígens.

Als nostres locals ocupa un lloc preferent el diploma que acredita el primer premi del certamen regional de Bandes Civils de la Fira de Juliol de València a l’any 1916.

Des d’aleshores s’han succeït al front de la nostra banda insignes directors que ens han deixat constància de la seua gran personalitat i el seu bon quefer amb importants premis que constitueixen part del nostre historial artístic, com els Primers Premis del Certamen Internacional de Bandes de Música de l’Ajuntament de València dels anys 1947,1957, 1965, 1990 i 1996. Així doncs, músics de la talla de Manuel Palau, Miguel Gimeno, José Mª Cervera, Rafael Alabort, Pablo Sánchez Torrella, Francisco Fort Fenollosa, José Alcácer Durá, d’entre altres, han sigut directors de la banda del Centre Artístic Musical.

Des de l’any 2015, la Banda simfònica està dirigida pel mestre Sr. Raül Domènech Rubio.

Cal destacar, dins de la programació de l’any 2008, els concerts que la nostra banda va celebrar en Collarmelle i Casalincontrada al mes de juliol dins de la VIII Rassegna Internazionale di Banda Musicali.

Cal esmentar la tasca que desenvolupa el nostre Centre d’Estudis Musicals Mestre Palau, dirigit pel Sr. Miguel Ángel Gálvez de la Hoz, amb 26 professors qualificats, la majoria antics alumnes de l’escola i músics actius de la banda, i 225 alumnes matriculats. El Centre ofereix  una educació musical flexible i personalitzada, assegurant a tots els nostres alumnes una formació instrumental individual i grupal, tant per als qui entenen la Música com quelcom lúdic i cultural, com per als qui volen fer d’ella la seua professió.

Més enllà dels propis objectius educatius, volem enriquir i dinamitzar la vida sociocultural, mitjançant l’organització i participació en activitats d’alumnes i professors, i la cooperació amb les societats i agrupacions musicals del Centre Artístic Musical de Moncada: Banda Simfònica, Bandes Infantil i Juvenil, Orquestra Juvenil Enrique Soriano i Fundació Cultural Rafael de Moncada.

A més a més de tindre un compromís amb la qualitat i la millora contínua, la nostra missió és formar futurs músics tenint en compte  tant la formació cultural com les relacions personals: camaraderia, solidaritat, harmonia, amistat…